Grøn igang

Den rigtige strategi er afgørende for effekten!

ProLution hjælper med grønomstilling gennem værdikædeoptimering, forretningsudvikling og forretningsmodeller.
Der er fokus på, at grønomstilling skal styrke virksomhedens eksport samt konkurrenceevnen, og igennem troværdig kommunikation og analyse tilpasses forløbet så det matcher virksomhedens udfordringer. Derved opnås største grøn effekt og nem implementering samt eksekveres efterfølgende.

ProLution starter med kortlægning af virksomhedens traditionelle “sorte” supply chain.
Herefter arbejdes der målrettet mod at udnytte de muligheder, som kortlægningen viser 
gennem en BBM/BBV-analyse.

ProLution arbejder hertil med grøn forretningsudvikling og modeller, som tilpasses efter virksomhedens nuværende modenhedsniveau.

I forlængelse af analysen arbejder ProLution målrettet med grønne værktøjer for at forbedre supply chainen og bundlinjen.

Disse forskellige tiltag vil kunne måle i form af:

  • Materialebesparelse
  • CO2 besparelse
  • Energibesparelse 

Det vægtes højt at virksomhedens ledelse løbende er med i hele processen. Derved kan en grønomstilling og forretningsudvikling hurtigt implementeres og sikre virksomhedens udvikling.

Grøn Logik!

Det siger jo sig selv! Det skal også give mening at lave grønomstilling.

Jorden drejer rundt om penge og, hvis en grønomstilling er ødelæggende for virksomheden, bør den naturligvis ikke gennemføres.
Det er bare vigtigt, at man som virksomhed se den grønne logik i omstillingen. Grønomstilling sammenlignes oftest med CØ – cirkulær økonomi, hvilket gør, at nogle virksomheder allerede fra start ikke kan se fornuften i målet med grønne forretningsmodeller.

CØ er også “guldmedaljen” indenfor grønomstilling, men der findes anden værktøjer til grønomstilling som tager udgangspunkt i LØ – lineær økonomi, hvor udbytte i form at nedskæring i CO2 aftryk, forretningsudvikling, grøn markedsudvikling og bedre indtjening giver meget mere mening på tværs af forskellige industrier.

ProLution har erfaring med at grønne forretningsmodeller bliver meget mere konkrete og brugbare for virksomhederne, hvis man forholder sig til grøn lineær økonomi. Erfaringerne viser at omstillingsparathed og implementering går meget nemmere i virksomheden med denne tilgang, og bestyrelsen får hurtigt adgang til grønne KPI´er eller grønne OKR´er som feedback på den grønne produktionsomstilling.
Punker der kan påvirke den grønne lineær økonomi kan f.eks. være forretningsmodellen, designet eller fremstilling i værdikæden samt materiale sammensætninger. En nye forretningsmodel kunne indeholde:

Leve længere på markedet (holder længer)

Produceret med mindre spild og derved lavere produktionsomkostninger

Kan udlejes så – ny forretningsmodel

Produkterne kan genbruges, repareres/renoveres så de for nyt liv.

Red Alert!

Pas på Green Washing!
Der findes desværre en del fagforeninger, faglige grupper mm. som laver pjecer og opslag om “sådan kommer du i gang” eller “5 gode råd”!
Ja, det leder straks tankerne hen på ” tab 5 kg på 7 dagen med et ugeblad”

Lad det være sagt!
Hvis du som virksomhedsejer tror, at man bare gør sin virksomhed “grøn” på en uge og efterfølgende høste af de nye tiltag så tager du fejl!

Det kan sammenlignes med, at hvis du som person vil tabe dig, er ligeledes heller ikke noget du gør med et quick fix på en uge, også skal man aldrig på “kur” igen!!

Til gengæld er fordelen mærkbare, hvis med gennemføre. Sandsynligvis vil man både som virksomhed, eller person leve et længere og bedre liv!!