Tilskud til Rådgivning

Har du et godt projekt som kan styrke din virksomheds konkurrenceevne, hjælper ProLution dig gerne videre. 

ProLution er godkendt rådgiver fra Erhvervsstyrelsen samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og kan derfor søge midler til dit projekt fra f.eks. SMV-digital eller SMV-grøn.

Der findes mange muligheder for tilskud og støtte ordninger til danske SMV-virksomheder.
Tilskudsmidlerne kommer fra mange sider og er oftest tilpasset, så midlerne kanaliseres ud til en bestemt gruppe, eller for at fremme og styrke en udviklingen, som f.eks. automatisering og eksport mm. 
Grøn omstilling og digitalisering er områder, hvor der også er blevet tilført midler, men der findes mange andre tilskudsområder på forskellige vilkår

Det kan være en jungle at finde rundt i, men ved ProLution klassificeres tilskudsmidlerne i 3 niveauer:

1) EU-midler – større støtte projekter

2) Nationale midler: Erhvervs styrelsen, private fonde, Industriens fond mm.

3) Regionale midler: Erhvervshusene, Kommuner, og private fonde. 

Lad ProLution hjælpe dig videre, book et kaffemøde og hør om dine mulighederne.

Kontakt ProLution for at høre mere om dine muligheder for at søge et virksomhedstilskud.

Kontakt